Jeg har igennem flere år afholdt specialistuddannelser for psykologer i narrativ terapi, og undervist på tværfaglige uddannelser for behandlere der er optaget af at udvikle deres brug af den narrative metode. Jeg har især været optaget af at viderebringe Michael Whites, Maggie Careys samt Art Fishers måder at forstå den narrative terapi samt de metodikker de har udviklet.

Jeg har siden 2007 arbejdet med sorg, og igennem de seneste år – i tæt samarbejde med den internationale narrativ terapeut Lorraine Hedtke – været med til at udviklet den narrativ terapiforms forståelser og metodikker til at arbejde med sorg. Metodikker der især gør der muligt at skabe en plads til den afdøde i ens fortsatte liv, samt metodikker til at være tilstede sammen med den døende på måder, der har stor betydning for den døende og den efterfølgende sorg som de pårørende kan opleve.

Jeg tilbyder derfor jævnligt kurser i hvordan vi kan arbejde med mennesker, der skal dø og mennesker der står overfor at skulle miste. Dette arbejder henvender sig både til terapeuter, men også andre professionelle fx personale på hospice eller hospitaler der har berøring med mennesker, der er døende eller har mistet.

Generelt er jeg optaget af at skræddersy kurser til dem der henvender sig, og hvor mit fokus er på at bidrage til et mere ressourceorienteret blik på psykologiske problemstillinger.