At miste en forælder i ens barndom, kan have stor indvirkning på hvordan ens videre barndom, ungdom og voksenalder ser ud. Indvirkningerne kan variere fra person til person, men for nogen har det at miste en forælder også betydet en stor forandring af det familieliv der var. For nogen kan denne forælder været død af sygdom og for andre kan det måske være at personen tog livet af sig selv eller forsvandt langsomt grundet alkoholisme. 
For nogen kan savnet blive større med tiden, selvom denne forælder er blevet mindre tydelig i ens erindringer siden vedkommendes død. Savnet kan fx stige i takt med at man oplever betydningen af at andre har en mor eller en far der er til stede med det man savner, og fraværet af ens egen forælder som er død bliver synligt.

I mit arbejde med voksne børn, der har mistet en forælder som barn er jeg optaget at lære det savn at kende, at ære de følelser der måske stadig er til stede over for den forælder i savnet, som en kunnen og et vidne om den relation der har været til den døde forælder.

Majbrit

28 år, der mistede sin mor som 12årig

Hvordan Helene hjalp

“Helene har kort fortalt hjulpet mig til at min mor igen er blevet en positiv del af mit liv. Det er svært for mig at sætte ord på hvor meget det betyder for mig og svært at forklare præcis hvordan, men jeg føler at jeg i samtalerne med Helene har fået mulighed for at lære min mor bedre at kende. Det er svært at miste, men Helene har hjulpet mig med at undersøge og forstå at der bag tristheden i savnet også ligger en enorm kærlighed og med den forståelse bliver savnet varmere og lettere at bære.”

For en del af dem jeg møder i mit arbejde bliver det betydningsfuldt at bruge tid på at lære den forælder at kende, at bruge de små erindringer, der stadig er tilbage, til at gøre denne forælder mere synlig, og skabe muligheder for at se hvilke værdier, færdigheder, måder at være på som det voksne barn bærer med sig fra den forælder.

Mange oplever at disse samtaler, kan forandre sorgen fra kun at være en tristhed og et savn til at de igen føler sig forbundet med den mor og far der har været på den gode måde. Det kan fx give muligheden for at kunne tage denne forælders blik, viden, kærlighed til én med videre igennem livet.