Mine lokaler ligger på Frederiksberg med gode adgangsforhold også med bil og offentlig transport.

Jeg kan træffes på telefon 28 56 22 36 eller via mail info@helenegrau.dk.

Samtaler afregnes i overensstemmelse med retningslinier fra Dansk Psykolog forening. I øjeblikket er det 950, – kr for 1 times samtale. I tilfælde af afbud betales ikke, hvis det sker senest dagen før klokken 16, ellers betales for samtalen.

Jeg har desuden overenskomst med sygesikringen. Det betyder at egen læge kan henvise hvis der er tale om:

  • depression og angst
  • røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre
seksuelle overgreb
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmord
  • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får 
foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Ved henvisning fra egen læge dækker sygesikringen ca 60%.