Jeg tilbyder supervision til psykologer, behandlere og andre professionelle, der er interesseret i at gøre brug af den narrative terapis menneskesyn og metoder i deres arbejde med mennesker og sorg. Som international oplægsholder er jeg en del af et internationalt netværk af narrative terapeuter der holder mig opdateret på nogle af de seneste udviklinger inden for den narrative terapiverden.

Jeg har igennem flere år undervist psykologer i at blive specialister i psykoterapi med brug af den narrative metode og har fra de sammenhænge gjort mig erfaringer med hvor betydningsfuldt det kan være at kunne veksle mellem supervision og undervisning i supervisionssammenhænge. Ofte har supervisandere oplevet det som brugbart at supervisionen ikke kun omhandler sagen men også har tråde til undervisning i de narrative metoder, og hvordan man kan handle på de narrative metoder i den givne sag.
I supervisionerne er jeg desuden optaget af at udvikle supervisandens blik for egen kunnen, værdier, og refleksioner over de mennesker de har samtaler med som et vigtigt fundament for at kunne videreudvikle sig.

Den supervision jeg tilbyder kan både foregå individuelt og i grupper. Som autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi kan den supervision jeg tilbyder fagfæller tælle til deres autorisation, specialisering eller supervisoruddannelse. 
Jeg er i supervisionen optaget af at finde en form, der passer deltagerne og i at kunne at ændre den for gang hvis der er interesse for forskellige supervisionmåder.

Som tidligere ansat i psykiatrien har jeg også indgående kendskab til det etablerede behandlingssystem, og kan give sagssupervision til alle faggrupper der arbejder med behandling. Jeg har bla. erfaringer med supervision af plejepersonalet på psykiatriske afdelinger.