Samtaleterapi kan foregå på mange måder. Jeg har erfaring både med individuelle samtaler, men også samtaler hvor familie, pårørende eller andre betydningsfulde personer kan deltage i. Jeg er således optaget af de ønsker som den der henvender sig har for hvem andre der skal være med i samtalen.

“Vi valgte at tage konsultationerne sammen som par, idet vi herigennem ønskede at få redskaber til at understøtte vores forskellige måder, som mand og kvinde, at takle vores oplevelse på. Helene har været rigtig god til at tage hensyn til vores forskelligheder, men samtidigt også styrke vores parforhold, med hensyntagen til vores forskelligheder. Vi har således fået en øget indsigt i hvem vi er som personer, og som par. En indsigt der er utroligt givende, idet den kan fungere som pejlemærke i langt de fleste af livets mange valg.”

Dem jeg taler med kan både være unge og voksne. Jeg er meget bevidst om, at dem der henvender sig til min praksis ikke gør det uden omkostninger. Dels koster det penge. Men mest af alt kræver det en tillid at henvende sig til en professionel samtalepartner med det som måske er den største smerte, traume eller udfordring man har stået med i livet.

I mit arbejde med mennesker er det vigtigt, at dem der henvender sig oplever at de bliver taget alvorligt, at der er et blik for det der er vigtigt for dem, og de oplever et nærvær, en varme og professionalisme omkring hvordan der tages hånd om det de henvender sig med.

“Da jeg trådte ind ad døren hos Helene, var jeg ikke engang klar over, hvilke forventninger, jeg havde. Min eneste erfaring med psykologer, var de par stykker jeg havde set en enkelt gang eller to, inden jeg kom til Helene – og de havde ikke engang selv troet på, at de kunne gøre noget særligt for mig. Men Helene troede på sig selv og Helene troede på mig. Allerede efter få samtaler, følte jeg, at jeg havde fået redskaber til at klare mig i hverdagen igen.”

Det er vigtigt for mig, at samtalerne er hjælpsomme. De skal have en effekt for dem, der vælger at tale med mig. Det betyder først og fremmest at jeg kun benytter de nyeste terapiformer som har et solidt videnskabelig grundlag og dokumenteret effekt. Det drejer sig om den narrative terapiform, samt systemisk og kognitiv terapi. Det betyder også, at jeg er optaget af at undersøge med dem jeg taler med om den måde vi taler sammen på er hjælpsomt for dem eller om vi skal gå andre veje i vores samtaler.

Som et led i at give dem jeg taler med mulighed for at få mest ud af samtalerne kan jeg tilbyde at samtalerne bliver optaget og at de får en kopi med af samtalen. Det er en mulighed som nogen vælger at gøre brug af og andre ikke har lyst til. For dem der benytter denne mulighed oplever de det som betydningsfuldt at kunne lytte samtalen igennem eller blot at vide at hvis de får brug for den så har de den.